Tallbacka Trädgård/Dialog

Nodigtxtline1

Tallbacka år 2023 - del 5

Ny livskraft åt bär och frukter

Det har gått 6 år sedan större delen av bärbuskar och fruktträd blev planterade. Den osedvanligt hårda torkan åren 2018 och 2019 orsakade problem och delvis helt säkert orsakade många av de svårigheter vi har stött på. De fick oss att leta efter en lösning på problemen och till slut ändra på odlingsmetoden. Jordmånen repar sig inte genast och växterna kanske aldrig helt, men gjort är gjort; vi ville inte heller riva bort allting och starta om från början. De gjorda misstagen irriterar men det hjälper inte att komma vidare. Jag har tidigare skrivit om täckodling och krusbärsstekeln. Körsbärsträden och sötrönnar dog av isvintern 2021-2022. Hallonbänkarna gav inte längre någon ordentlig skörd så vi beslöt ta bort dem. Vinbärsbuskarna plågas av vinbärsmåttet, som har tagit en stor del av skörden och gjort skördearbetet arbetsamt. Vi har fått bär för eget bruk med fyllda frysar, men bara en bråkdel av den potentiella skörden och kvaliteten har inte alltid varit prima. Något måste göras åt läget!

Michael Phillips ”The Holistic Orchard”

När vi letade efter metoder för att hjälpa de redan planterade bärbuskarna och fruktträden fann vi det kolossala verket av amerikanen Michael Phillips om en holistisk fruktträdgårdsodling. Boken är egenartad, då det gäller mängden text men också till sitt innehåll. Phillips strävar efter naturenlighet och hälsa inom alla del-områden; jordmånens hälsa, odlarens hälsa och hela ekosystemets funktion. Phillips fruktträdgårds äpplen är vid sidan av att de är stora och vackra också överlägsna till näringsinnehållet. Alla åtgärder, som han tar itu med i sin trädgård syftar till fruktträdens välmående, vilket gör att skadedjur och sjukdomar inte kan åstadkomma stora skador. Det är ändå bäst att genast klargöra att hans trädgårds utseende inte svarar mot de etablerade idealen och omgivningen ser inte ut som en golfbana!

Ur boken tog vi genast i bruk några praktiska metoder. När vi tar bort slyet får vi träflis, som är nyttigt för fruktträd och bärbuskar. Då den förmultnar så gynnas jordmånen i trädgården av svampar och mikroorganismer. Vi komposterar träflisen och använder den också som täckmaterial till gångarna mellan odlingsbänkarna. Vi klipper inte maskrosornas blommor, för pollinerarna behöver dem. Omkring fruktträden planterar vi vallört, som är en utmärkt acceleratorväxt med sina djupa pålrötter som producerar en stor bladmassa under säsongen och frigör stora mängder mineralämnen då den förmultnar åt fruktträden. Vallörten hinner producera flera bladskördar och blommor under en säsong. Vi började tillverka en blandning av neemolja, EM-mikrober och algpulver och spruta lösningen på växtligheten. Phillips sätter också fiskolja i blandningen, men sådan har vi inte lyckats hitta i Finland. 2023 utförde vi behandlingen två gånger, vid knoppningen i början av säsongen och i början av blomningen. Phillips gör behandlingen fyra gånger och följer mycket noggrant med trädets utveckling. Han är hela tiden medveten om när skadedjuren uppkommer och utvecklas och kan begränsa åtgärderna till rätt tidpunkt. Han betonar särskilt vikten av att gallra äppelkarten. Vi har mycket att lära oss! De största bekymren handlar om stekelskador på bärbuskar och svampangreppen på plommonen. Vi tänker fortsätta och lära oss mer, förhoppningsvis får vi småningom en bättre balans i fruktträdgården. Våra resurser och tiden medger ändå inte en sådan noggrannhet som Phillips bok instruerar, men vi gör vad vi kan.

Ny runda med jordgubbar och hallon

Vi har tills vidare ingen anledning att vara nöjda med vår jordgubbsodling. Det första försöket led av torkan och den därmed förknippade mangan bristen och den väl kultiverade jorden gav problem vid själva planteringen. Det andra försökets plantor hade troligen skadats under transporten så illa att de aldrig orkade växa ordentligt. Vintern tog livet av de flesta så vi förlorade två säsonger utan en ordentlig skörd, vilket var frustrerande. Då det gällde det tredje försöket satsade vi på plantorna. De är mikroförökade i Pargas och uppdrivna på Peuraniemi plantskola, sorterna är Malwina och Lumotar. Den första sommaren är över och jordmånen blir bättre så vi hoppas på det bästa.

År 2018 gjorde vi 35 meter långa hügelbäddar på båda sidor om den nyare delen av trädgården. I dem odlade vi första året pumpor och senare kål, lök och morot. Den sydligare bänken visade sig vara för torr för grönsaker och då vi samtidigt hade tagit bort de gamla hallonraderna så beslöt vi att plantera nya hallon i den långa bänken. Vi tänkte på olika sorter men stannade för Glen Ample-sorten och några buskkörsbär (Porthos, Athos) från Savonlinnan taimisto. I april 2023 planterade vi 60 hallonplantor och senare på sommaren byggde vi stödställningar så stadiga och brasom det var ekonomiskt möjligt. Under hösten spred vi på bänken överårig blad- och hästkompost. Bär- och fruktodlingen har varit utmanande och inte lätt för oss. Vi har inte satsa på det så mycket som det skulle ha krävt. Kunskapen och erfarenheten har inte räckt till. Men vi lär oss hela tiden. Vi hoppas att de åtgärder vi tagit till så småningom leder till ett gott slutresultat. Så att Tallbacka Bamsen på vår logo får famnen full!