Tallbacka Trädgård/Dialog

TÄCKODLING SOM MÅLSÄTTNING

När vi inledde bärodlingen hade jag en väldig brådska och nöd att skaffa träflis som täckmaterial till buskarna. Jag visste av erfarenhet att de plantor som planteras på våren får det tufft under sommarens torka. Dessutom tar de perenna ogräsen speciellt kvickroten och invaderar snabbt den bara jorden. Så klart visste jag att det finns många åsikter kring träflisen och att speciellt flis av blandat trä äter av jordens näringsämnen och att terpenarna från barrträdsflisen inverkar på tillväxten. Jag är ändå av den åsikten att flislagret räddade de nya buskarna och träden – tryffellunden hade behövt en ännu mycket mera skydd.

Det första jordgubbslandet år 2017 planterades i högbänkar med jordgubbstyg av plast. Det färdigt inrutade tyget är behändigt vid planteringen och håller ogräsen relativt bra under kontroll. Bären hålls rena. Eftersom det förra året visade att vi behöver förnya jordgubbslandet var jag också tacksam för att jordgubbstyget kunde avlägsnas i ett enda stycke. Det är en stor fördel om man jämför med vanlig plast. Ändå beslöt jag att de nya plantorna inte längre planteras med plasttyg. Utan de kommer att få ett halmtäcke. Halm behöver läggas på årligen och det hindrar inte ogräsen lika effektivt som plasten men jag tror att den är vänligare mot mikrob livet i jorden.

Den mest brännande frågan rörande täckodlingen berör grönsakslandet. Moränjorden torkar fort och såddarna har ofta misslyckats av den anledningen. Täppan har känts torr och livlös, maskar har inte heller funnits. Av samma anledning har jordytan varit hård som en skorpa.

Till en början använde jag en täckslöja efter sådden för att bevara fuktigheten. Stora slöjor är emellertid besvärliga, de vill flyga iväg i vårvinden och under dem tar ogräsen lätt kommandot. Jordens reserv av ogräsfrö är ändlös och bearbetningen med jordfräs på våren hämtade alltid fram mera ogräs frön. De sådda småfröna klarade sig inte mot ogräsen.

De böcker och videor som vi sökte hjälp och inspiration ur talar oupphörligt om gräsklipp. Dess överlägsenhet hyllades som täcke i ogräsbekämpningen men särskilt som gödsel och levandegörare av mikrob livet. Tillgången på gräsklipp är ett problem. Den egna gamla gräsmattan producerar knappt något. Det finns goda skäl att det klippet får gödsla själva gräsmattan. Fina gräsfält där man tar tillvara gräsklippet är sällsynta. Ofta ingår det i skötseln av dem en kraftig gödsling och användning av växtskyddsmedel, sådant vill vi inte ha till våra grönsaksland. Ogräsen i sig är ett bra täckmaterial men problemet med dem är att de inte får blomma. Det skulle också vara bra att få materialet krossat. Ogräsen blir fort stora och ser fula ut då man lämnar dem som ett täcke på jorden. Dessutom dör de inte alltid utan kan fortsätt sitt liv fastän rensade. Då man täcker jorden med grönt täckmaterial behöver man ha en stor mängd sådant. Sniglarna är i så fall en fara då de får sprida sig i skydd av de förmultnade växtdelarna.

Ja tänkte och planerar också pröva på levande växande täckmaterial. Det visade sig besvärligt att få tag i fröer till Subklöver/Grävklöver men lyckades få dem från Sverige, tack Kinnekullefrö! Subklöver är ettårig en lågtväxand baljväxt som hindrar ogrästillväxten och samtidigt gödslar jorden.

Trifolium subterraneum Subklöver/Grävklöver Lågväxande och marktäckande gröngödslingsgröda. Kan användas på alla öppna ytor i landet, tex i gångar eller mellan raderna av odlade grönsaker. Även bra som marktäckare vid nyplantering av träd eller buskar. Subklövern hindrar ogräs från att komma upp men konkurerar inte om näring med de grönsaker du odlar, eftersom detta är en baljväxt så är den också kväve fixerande och matar jorden med kväve

Den största aha-upplevelsen och hemkänslan (❤ ) har jag erfarit den här vintern då vi bekantade oss med den engelska trädgårdsmästaren Charles Dowding. No-Dig metoden som han har utvecklat skyddar och sköter om mikroberna i jorden genom att undvika på alla sätt onödigt grävande och söndrande av jordens struktur. Han använder kartong som täckmaterial direkt på den gamla jorden och täcker den med ett rejält lager av hemgjord kompost. Årligen täcks sedan jorden varje höst med ett ca 5 cm tjockt kompostlager, då har den gamla komposten komprimerats och frigjort näringen med hjälp av markens förmultningsmikrober. Maskar och andra mikrober frigör näringsämnen i en form som passar för växterna och sköter om jordens struktur på bästa möjliga sätt. En välbrunnen kompost innehåller inte ogräsfrön eller patogener. Dowdings odlingssätt minskar på behovet av ogräsrensning och jordbearbetning. Komposteringen däremot måste vara välorganiserad och effektiv för det behövs mycket kompost särskilt då odlingsbänkar grundas.

Jag är mycket ivrig och hoppfull. Vi vill lära oss och sköta om marken med dess små hjälptrupper så bra som möjligt. De tidigare misstagen besvärar till en del, men vi har inte vetat och kunnat mera då. I framtiden kan vi göra på annat sätt och klokare. Om det ger en bättre skörd och delikatare grönsaker så får vi vara mycket nöjda.