Tallbacka Trädgård/Dialog

TALLBACKA ÅR 2022

Vi inledde året med en situationsanalys och nyplanering. Hemsidans texter och odlingslistor uppdaterades under januari månad. Vi gjorde också en ny presentationsfolder för att informera våra kunder om vad den nya huvudprodukten salladsblandningen, Tallbacka Mix, innehåller.  I slutet av januari insjuknade vi i corona, en lindrig variant. I början av februari fick vi per post de nya böcker vi beställt, Charles Dowdings Skills och Stephen Barstows Around The World in 80 Plants. Bägge böckerna har gett en stor läsupplevelse och har lämnat ”spår” i trädgården. Dowdings finslipade odlingsmetod och Barstows otroligt artrika förteckning av ätbara (sallads) växter gav en ypperlig grund åt vår egen produkt och innebär något nytt och unikt i Finland! Vi gjorde ingen ny odlingskarta för år 2022. Men vi ville bygga några nya NO DIG-bänkar och visste att vi därför behövde ta bort några gamla äppelträd som var i dåligt skick. Vi började försiktigt med att så och driva upp plantor. Den 1sta februari sådde vi chilin och i början av mars salladerna till växthuset. Våren var mycket kall, lång  och isig. I medlet av mars fanns ett tjockt is lager överallt och en djup tjäle under isen. Växthuset omringades av smältvattnet. Odlingssäsongens start blev försenad. I början av mars började vi samla ris och grenar från trädgården och flisade dem för att bygga vår första Berkeley Hot Compost. Kompostförsöken från år 2021 räckte inte för våra behov och den långa våren visade läget i all dess karghet: kompostlådorna var djupfrysta. NO DIG odlingen ställde krav på stora mängder kompost och möjligast fort! Kompost metoden från Berkely universitet som lovade färdig kompost inom en månad verkades så galet lovande att vi måste pröva på den. Vi samlade hästgödsel som ”grönt” material och ”brunt” bestående av träflis och städat trädgårdsskräp i våningar till 1,2 x 1,2 meters pallkragar som efter den femte dagen skulle svängas varannan dag – det yttre materialet inåt och vice versa Tack vare pallkragarna var arbetet inte så tungt som vi fruktade. Metoden fungerade bättre än vi hade vågat hoppas! Snart hade vi fyra kompostlådor, sedan sex… Myllan vi behövde för uppdrivning av plantor var ett annat problem våren 2022. Vi hade ingen egen kompost för detta ändamål utan var beroende av köpt mylla. Månne det var dålig lycka men en del av sådden grodde extremt dåligt och en del av de plantor som grott dog. Så gick det med bland annat rödbets- och mangoldsplantorna. Vi är nu bättre beredda inför den kommande säsongen 2023; i växthuset inrättade vi på hösten en kompostlåda med tanke på planteringsmylla för plantorna. Vi hoppas också på inbesparingar då plantmyllan trots varierande kvalitet också är relativt dyrbar. Dessutom hörs från Sverige oroande nyheter om pyralidrester i mylla och gödsel. I Finland har det varit väldigt tyst kring frågan. Mot slutet av april hade isen på marken och snön smultit fastän det ännu fanns tjäle i marken. I början av maj kom en studerandegrupp från Tuorla för att bekanta sig med vår odlingsmetod så vi fick påskynda arbetet. Vi mätte upp och märkte ut nya odlingsbänkar i äppelgården för örter, rabarber och blommor. Studerandegruppen byggde sedan NO DIG bäddar, med andra ord täckte marken med kartong och tidningar, hästgödsel och mylla. Slutresultatet var överraskande  lyckat trots den kalla våren. Bäddarna behövde under sommaren vattnas ordentligt ett par gånger, men när växterna väl rotade sig i den underliggande jorden och ogräsen under kartongen hade dött i brist på ljus var utvecklingen snabb i den ostörda markstrukturen med dess mikrober. Salvian och rabarbern växte alldeles otroligt fint. Vi planterade några nya vinbärssorter Rovada och Viksnes och körsbärsplommon, av sorterna Pietarin Lahja, Inese och Sapalta i bänkarna. Nästa vår får utvisa hur de har klarat av den första vintern. Den första salladen skördade vi i april från växthuset och säsongen började på frilanden den 3dje maj då vi sådde rädisor och lökar. Det var med andra ord inte så tidigt men våren var kall. Rädisorna växte utmärkt under täckduken. Ändå visade det sig att inte ens rädisorna i våra odlingsförhållanden hinner bli färdiga för att kunna fortsätta med att plantera sallad, i varje fall om vi vill få toppskörden att börja redan under midsommarveckan. Vi fick en del sallad från frilanden till midsommarens fest, men topp skörden infann sig först i början av juli. Dowdings sätt att odla sallad är genialt: han sår inomhus i lådor, skolar de små plantorna enskilt i pluggbrätten och låter dem tillväxa i växthus, om nödvändigt med tanke på kylan under en täckduk som skydd. Många onödiga odlingsmoment uteblir och man sparar på utrymme, vilket är särskilt viktigt för oss. Ett par gånger i veckan skördar vi en planta i taget så att vi bryter de yttersta bladen från salladsstammen. Den ostörda tillväxtpunkten i centrum producerar otroligt snabbt nya fina och felfria salladsblad. Vi drömmer om ett vinterväxthus för tillväxten av salladsplantor, men det har vi inte ännu – ändå bör de första skedena kunna ske möjligast mödolöst. De olika sorterna, växtljusen, pluggbrättena, utplanteringen av plantorna i färdigställda odlingsbänkar, som har fått ett bar tum lager med kompost, allt behöver var genomtänkt på förhand. Dessutom behövs en stor dos med tur. Vi försöker lära oss och försöka på nytt. I juni var tillväxten enorm, allt såg underbart ut i försommarens tidiga ljus. I juli fick vi väldigt mycket sallad. Tallbacka Mix utmanar oss ständigt och lär oss mycket och ger mycket glädje. Salladerna är i sommarens ljus vackra som juveler. Allt såg likaså lovande ut på pingsten den 5 juni då vi firade säsongens öppning. Vi talade mycket om de gångna fem åren, nya ideer, NO DIG-metoden, komposterna, de extra plantorna fanns till salu, liksom Tallbacka honung (Titti Edfelt), Erik Saanilas fototavlor och planscher, Robert´s Bröds semlor och husbandet, The Fifth Jazz Edition uppträdde. En fin dag! Många saker ryms såsom alltid ingår i sommarens säsong. En del saker lyckas, andra inte. Vi fick flera ventilationsluckor till växthuset och köpte ett skuggnät klokare efter förra sommarens brännheta erfarenheter. Tomater och chiliplantor i växthuset växte bra men äggplantorna ville inte ge någon skörd. Vi blev tvungna att acceptera det. År 2022 var Tomatens år för Trädgårdsförbundet. Inkommande år kommer vi att minska på mängden av tomat och chili radikalt och i stället odla rucola och krussarepta i växthuset. Jordlopporna är starkare än vi på frilanden och där hjälper varken ett tätt nät eller en senarelagd sådd. Den förbättrade konditionen av jordmånen börjar synas, men odlingsmisstagen och speciellt de tidigare somrarnas torka har påverkat perennerna vilket ännu är synligt. Bärbuskarna håller på att repa sig men krusbärsmottet är ännu en plåga. Vi har inte velat sälja bär innan vi kan få den här ohyran något så när under kontroll. Inkommande vår tänker satsa på att klippa bärbuskarna och öka på komposttäcket så mycket vi bara kan. Vi tror på våra härliga bär. Utan våra bär-frukostar skulle vi inte klara oss genom den långa vintern och mörkret. Dessutom har förteckningen över sällsynta bärväxter blivit längre, nyheter i höst är körsbärskornellerna Olena och Dublany, mahonia, mispeln Nottingham, äkta mullbär och prakhäggmispeln Härkätien Herkku. Så småningom tänker vi  kunna bjuda ut dem till försäljning och inte enbart för eget bruk. Leveranserna till vår kunder tar mycket tid. Skörd och beredning för försäljning tar lätt största delen av arbetstiden söndag och måndag. Dessutom behövs också tilläggsleveranser inför veckosluten under den korta sommarsäsongen; många evenemang ryms in skärgården. Odlingsarbetet hotar bli försummat och just därför tror vi på NO DIG metoden. Vi kan lämna många tidskrävande moment såsom ogräsrensning, vändande av odlingsbänkar och gödsling. Det här så klart under förutsättning att grundarbetet är gjort ordentligt tidigare. Idealet skulle vara att vi hann sprida ett kompostlager på alla odlingsbäddar sent på hösten och sprida träflis på gångarna mellan dem. NO DIG bänken är i princip klar samma dag efter skörden och en lätt krattning av ytan för nya plantor eller sådd. Bevattningen underlättas av att en ostörd jord, där strukturen av mikrober och svamphyfer är intakt, behåller och använder vattnet effektivare. Det är ändå viktigt att sköta om kanterna i odlingsbäddarna under sommaren. Det giriga gräset vill växa in i bänkarna och sniglarna älskar de skyddade och fuktiga kanterna där de tillbringar dagen i väntan på de nattliga matorgierna. Välskötta kanter och gångar är dessutom mycket viktiga med tanke på trädgårdens utseende. Vi vill fungera som en visitträdgård och ta emot gäster under hela säsongen. Därför är vi ivriga med att hålla kanterna fina. Utmaningen är att använda den begränsade tiden och kraften rätt. Hur fördela dem mellan odling, leverans till kunder och trädgårdens estetik och hinna förverkliga helheten. Senaste år hade vi inte tillräckligt med kompost för att täcka de nya odlingsbäddarna och områden under buskarna. Vi byggde förutom Berkleykomposter, en permanent taktäckt 3 x 1,5 meters treavdelningars kompost enligt Charles Dowdings förebild. Den fungerar så att man fyller en avdelning i taget. Det fortsätter man med tills den når 1,7 m höjd och inte längre sjunker ihop. Det är intressant att följa med värmeutvecklingen och alltid då man tillfört nytt material och den når 55–65 C kan man vara glad. Fuktigheten är viktig att följa med och vattna komposten då det finns behov. Den första avdelningen får sedan samla sig ett par månader och under tiden fyller man den tredje avdelningen. De mellersta avdelningen fungerar som lager för det ”bruna” kolhaltiga materialet, senare svänger man den första avdelningen dit. Dowdings kompost svängs alltså enbart en gång. Efter ett par tre månader då den svängts är komposten klar att användas som kompost. ”Grönt” material” som innehåller kväve får vi under sommaren hur mycket som helst i trädgården men då är det svårare att hitta material med kolinnehåll. Under våren är det tvärtom. Den här hösten förberedde vi oss för inkommande sommar med att skaffa en billastflak med löv från Åbo begravningsplats. Vänliga trädgårdsvänner i Pargas hämtade också trädgårdslöv och rester åt oss. Vi är alltid på alerten då det gäller att hitta lämpligt material, andras avfall är en skatt för vår kompost. Matematiskt behöver vi ca 10 m3 kompost för att upprätthålla NO DIG bänkarna årligen. Till en början är behovet större och det räcker till som utmaning. Men byggande av komposter är inspirerande! Man blir överväldigad och beroende så långt att de andra uppgifterna i trädgården lätt blir lidande. Under år 2022 då coronasmittan så småningom lättade kunde vi inleda vår verksamhet som visitträdgård. Det har varit vår målsättning de två senaste åren. Ett par gånger har vi nu också deltagit i Öppna Trädgårdar -evenemanget, som år 2022 hölls den 7 augusti. Dagen är en prestation men en lärorik och nödvändig sådan. Fem timmar med kontinuerlig trädgårdsguidning går som arbete. Den 31 juli hölls en Lök och Lyrik -kväll, med lök och andra delikatesser i trädgården, med lyrikprogram och välsmakande mat från Eva Matmalmen. Också andra grupper har besökt trädgården längs med odlingssäsongen. Det har varit inspirerande, att presentera och guida är skojigt men samtidigt krävande. Fastän vi orkar tala om trädgården hur mycket som helst, så måste man öva så att presentation bli klar, konsekvent och intressant. Åt detta håll vill vi utveckla vår verksamhet. Välkomna inkommande säsong alla ni som är intresserade av trädgård, jordmån, grönsaker och NO DIG metoden. Tallbacka är öppet hela sommaren och tar emot grupper med kort varsel. (Med tanke på önskemål om servering behöver vi en liten förberedelsetid) I september deltog vi i en ny slags verksamhet. Kimmo Englund från Vanda är insatt i mikroblivet i jordmånen och jordmånens strukturer. Vi hade förmånen att fungera som värdar för den första jordmånskursen med Kimmo som via föreläsningar och praktisk tillämpning introducerade oss i jordmånens underbara liv. Vi fick ny kunskap och speciellt iver att pröva odlingssätt som gynnar och är nyttiga för jordmånens mikrober. Liknande kurser skulle det vara fint att få flera av; ämnet är oerhört viktigt och borttappat i det nuvarande jordbruket. I oktober 2022 var vi inbjudna att föreläsa på olika håll om NO DIG och hur vi har tillämpat det i Finland och Pargas förhållanden. Outi besökte Livia yrkesinstitut och Nalle var på Aura trädgårdsvänners månadssamling. En positiv erfarenhet – att förbereda föreläsningen och klargöra de egna tankarna kan i bästa fall leda till nya insikter. Det är också värdefullt att lära känna nya människor som är intresserade av permakultur och naturenlig odling. Under hösten började krafterna tryta. Det fanns fast hur många arbetsuppgifter men dagarna blev obarmhärtigt kortare och morgnarna var kallare. När solen försvinner bakom molnen blir det genast kallt. Vi gjorde komposter så länge det var möjligt. Vi utvidgade litet vårt mångåriga projekt, det skogsträdgårdsområde som finns mellan vägen och trädgården. Diket har fått dräneringsrör och har så småningom fyllts med dräneringsgrus ris och annat trädgårdsavfall. Gräset och annan vild tillväxt täcktes med kartong. Vi fick en skadad LVI-gräsbal, som gav många kvadratmeter täckmaterial. På den ytan satt vi hästgödsel och slutligen rikligt med lövmaterial. Tanken är att så småningom kunna plantera små fruktträd och perenna örter. Körsbärskornellerna är redan planterade. De härdiga aprikosplantorna från Mustila försöksträdgård övervintrar ännu inne i källaren ,men kanske de en dag kan planteras i den varma slänten. Vi har också fått tillgång till ett nytt område (ca 660m2) i anslutning till vår tomt mot Sydmovägen. Vi drömmer om en liten damm med grodor och lämpliga perenner som Irisar. Framtiden får utvisa i vilken form vi kan förverkliga drömmen. Inkommande år hämtar med sig nya saker och nya former. Tallbacka Mix kommer att vara vår huvudsakliga produkt som kommer att innehålla nyheter, mycket vackert och smaka underbart. Trädgården utvecklar vi ännu, buskarna växer, formen på tryffellunden börjar träd fram och kan anas. Bärbuskarna ger skörd. Det går att sätta sig vid örtbänkarna för att beundra blommornas prakt och insekterna surrande. Eller för att övertygas om det livets under som upprätthålls och växer  med komposten.