Tallbacka Trädgård/Dialog

Tryffellandia

Kommer så levande ihåg hur förvånad jag blev när jag i Åbo Underrättelser läste om Anders af Heurlins planer på att odla tryffelsvamp på Qvidja gård. Går det faktiskt att odla tänkte jag och glömde sedan bort det. I samband med artikeln fick jag för första gången höra om Lasse Ingman och hans bolag Baltic Truffle Ab som sålde plantor med tryffelmycel i rötterna.

I samband med att vi år 2017 planerade att ta den nya delen av trädgården i bruk, konstaterade jag att det blir för många bärbuskar. Med baktanken att jag aldrig kommer att orka plocka alla bären från dem. Då aktiverades minnet kring tryffelodling och jag tog kontakt med Lasse Ingman. Han besökte trädgården och delade välvilligt med sig av sitt kunnande. Han levererade    de plantor av hassel och ek som vi behövde. Sammanlagt blev det 40 stycken som vi planterade för att förverkliga Tryffellandia. Men den torra sommaren 2018 höll på att ställa till det. Vi hade begränsat med träflis och begränsat med vatten så det är ett under att plantorna klarade sig genom den första sommaren. Efteråt kan jag se att de tog skada och slutade växa. Men nu fem år senare har de kommit igen med råge. Inom ytterligare några år kan det förväntas börja uppstå en skörd med svarta tryfflar (tuber niger) att ta vara på.

Samarbetet med Lasse och Baltic Truffle Ab har varit viktig då det gäller åtgärder för att få ek träden och hasselbuskarna att trivas. Överraskande nog är jordmånen här i Pargas varit en fördel. Det höga pH värdet (7,2) är ändå inte tillräckligt högt utan vi har varit nödgade att tillföra kalk för att få det optimala värdet 7,8. Det höga pH värdet är nödvändigt för att stärka symbiosen mellan tryffelsvamp och värdträdets rötter. Ett högt pH värde gör att ek träd oh hasselbuskar har svårare att ensamma ta upp näring från marken och då börjar de använda tryffelmycelet, en symbios som gagnar dem bägge.

Nu då den fjärde säsongen är till ända har vi satsat på att lägga på mera träflis och kalk kring träden. Detta för att utvidga den yta som finns under träden i Tryffellandia och hålla gräsmattan på avstånd. Förhoppningen är att tryffelsvampen på detta sätt kommer att få ett bra läge att tillväxa i och skydd från sol och torka. Enligt uppgift av Lasse är det också så att de första tryffelsvamparna kommer att hittas nära värdträden.

Under slutet av år 2018 fick vi som gåva av Lasse även ett försök med tryffelgranar (3 stycken) som nu har rotat sig och växer i på vardera sidan om den södra porten mellan nya och gamla trädgårdsområdet. Tillväxten har tagit fart och under kommande år får vi se om det är möjligt att hitta tryffelsvamp även under dem?

Boken: ”Tryffel, mat för gudar, gutar och svin” utkom som den första skriften på svenska år 2008. Författaren Christina Wedén är biolog och har doktorerat år 2004 vid Uppsala universitet med en avhandling om bourgognetryffel i Sverige. Hennes fortsatta arbete vid Uppsala universitet berör de första tryffelodlingarna i Skandinavien på Gotland.