Tallbacka Trädgård/Dialog

Nötter

En grundläggande tanke i skogsträdgårdsideologin är att odla det ätbara utifrån den naturliga miljön därav metaforen skogsträdgården. Den naturliga tillväxten av träd, buskar och undervegetation    på ett område hjälper oss att imitera och förstå hur växter samsas på ett område. Fruktträd har nytta av mångfalden och det skydd och stimulans som till exempel hasselträd och de insekter som trivs med hassel kan tillföra en fruktträdgård.

Ute i skärgården har man tagit vara på hasselnötter i konkurrens med fåglar och ekorrar. Virket som hasselbuskarna bjuder på har använts vid tillverkning av laggkärl. I och med att också tryffelsvamp trivs med hasselbuskar så finns det i det fallet en möjlig dubbelskörd.

I Tallbacka Trädgård har vi olika slags hasselsorter. Vid sidan av den vanliga inhemska sorten (19 s.) har vi Turkisk hassel (10 s.) som i varmare trakter blir ett träd som har klungor av hasselnötter. En röd amerikansk hasselbuske och en mellaneuropeisk sort med stora hasselnötter. Till detta kommer olika slags valnötsträd (7 s.) som vi försöker odla för att se om de klarar sig och kan producera nötter i vårt allt varmare klimat.

Det nyligen startade nötprojektet 2020 med Vakka-Suomen taimisto och Arboretum Mustila innebär ett försök att vidareförädla inhemska hasselsorter med målsättning att kunna kommersiellt odla hasselnötter i Finland. Länken leder till odlingsförsöket.

En av förgrundsgestalterna i detta odlingsprojekt är Joel Rosenberg som har skrivit den första nötboken på finska Pähkinöitä omasta puutarhasta, Into 2021.