Tallbacka Trädgård/Dialog

Honung

År 2018 inledde Tallbacka trädgård samarbetet med Titti Edfelt på Vikbo torp. Vi samsades om en plats för två bisamhällen bredvid vägen till trädgården. Jag skaffade mig skyddsutrustning och läste in mig på området och fick sedan möjlighet att lära mig biskötseln från grunden. Tyvärr visade det sig rätt snart att trädgårdsarbetet tog all den tid jag hade till förfogande så nuförtiden sköter Titti Edfelt och Jerker Hagström på Vikbo torp om bisamhällena. Honungen från bisamhällena kan vi ändå sälja som Tallbacka honung och den ingår i vårt sortiment över produkter som finns till salu. Den hittar du på hemsidans avdelning om visitträdgården/produkter.