Tallbacka Trädgård/Dialog

Bakgrund

Firman Dialog fi inledde som ett konsultbolag inom intressebevakning och arbetshandledning samt som producent inom den audiovisuella branschen.

I och med Outi Öhmans förvärv av fastigheterna Tallbo 3:182 och Tallbacka 3:183 1.8.2015 förändrades läget. Trädgården och odling blev en ny del av verksamheten. Odlingsytan är 4600m2 av totalt 6730m2. 2018 togs beslut om att inleda Trädgårdsverksamhet med primärproduktion av bär, frukter och örter.

Beslutet grundar sig på tidigare erfarenheter av trädgårdsodling (Outi Öhman trädgårdsmästare sedan 2006) och upptäckten att jordmånen och läget lämpar sig för yrkesmässig odling. Marken hade varit ur odlingsbruk ca 20 år och de bär och äppelträd som fanns kunde endast delvis räddas.

Grundläggande affärsidé

Tanken är att producera högkvalitativt ätbart på ett ekologiskt hållbart sätt och vi odlar många sorter av bär, örter, grönsaker och frukter. I trädgården har det utplanterats 40 hassel och ekträd med inympade tryffelmycel för produktion av tryffelsvamp. Trädgården är planerad som en visitträdgård dvs primärproduktionen förverkligas i en estetiskt tilltalande form. Det betyder att trädgården kan ta emot besöksgrupper som vill bekanta sig med hållbar närproduktion.

Vi vill stöda en mångsidig odling i enlighet med de ideer som ryms i begreppen  permakultur och skogsträdgård. Överskottet från primärproduktionen säljs till lokala krögare Tom Hildén (Matglad), Eva Johansson (Matmalmen Eva) och Patrik Lindström (Hunger och Törst) . Produkter för närvarande är örtte och honung som säljs till näromgivningen och åt besökare i trädgården.

Fma DIALOG fi 2002/ parallellnamn 2018: Tallbacka trädgård

Firman Dialog fi har FO-nummer 2008148-5 som har erhållits den 2.7.2002. Firman ingick i skatteförvaltningen den 21.12.2005 och i Handelsregistret noterades Dialog fi 28.03.2007 och i förskottsregistret den 1.12.2019. Parallellnamnet Tallbacka Trädgård erhölls 1.1.2018 i och med status som primärproducent.