Tallbacka Trädgård/Dialog

Nodigtxtline1

Tallbacka år 2023 - del 4

PLANTVÄXTHUS

Ända från 2018 har det funnits en dröm om ett växthus med möjlighet att ha känsliga fruktträd i trädgården typ aprikos, persika och fikonträd.

Ritningarna för ett vinterväxthus är godkända år 2020 så den sista möjligheten för oss var att sätta igång hösten 2023. Kostnadsberäkningen visade dock att det inte var möjligt att bygga ett vinterväxthus så vi bantade ner planerna till ett plastväxthus. Men vi behövde börja redan på våren 2023 med att ta bort odlingslådorna på området från 2016. Det visade sig att pallkragarna närmast jorden delvis hade förmultnat så att de ändå borde ha bytts ut. Jorden tog vi tillvara och lade i en hög i väntan på byggstarten.

I augusti kom vi så i gång med att gräva ut byggplatsen och området ca 9x 11 m Själva byggnaden var enligt planerna 4,60x 8 m med en takhöjd på 4.30. Ytan jämnades ut med singel som täckte vattenledningsrör, elkabel och avloppsrör. Vatten och el förbindelsen togs från boningshusets källare. Grunden lades med jordankaren som borrades ner i jorden. I dem fastsattes en träram varpå takstolarna innefattande väggbjälkar skruvades fast. Innertakets bjälkar skruvades fast i takbjälkarna och bägge gavlarna fick stående strävor. (se bild och ritning).

Växthusplasten fick börja läggas på mot slutet av oktober. Den 20 oktober var plasten fastsatt med hjälp av aluminiumlister på takstolar och gavelbjälkar. Öppningarna på vädringsluckorna i taket fixerades och så fick vi lov att avbryta arbetet med tanke på vinter och kyla. Själva luckorna levererades i november men väntar nu på tjänligare väderlek.

I december fick vi ännu elektriciteten dragen till växthuset men belysningen hann vi inte installera. Skivorna för skyddande av plant och pluggbrätte hanteringen är fastskruvade samt skivorna för tvätthoarna.

Dörrarna på vardera sidan liksom vädringsluckorna får vänta på att bli installerade nästa år. 1