Tallbacka Trädgård/Dialog

Nodigtxtline1

Tallbacka år 2023 - del 3

Visitträdgården 2023

Öppenheten är en av de bärande idéerna i Tallbacka. Vi tar emot gäster under hela säsongen.

Så småningom har vi skapat en infrastruktur och en fungerande praktik för att kunna ta emot en busslast med gäster och introducera dem i vår NO DIG-trädgård. Det behövs informationstavlor, en bra väg och en bred anslutning (förnyades våren 2023), med svängplats för bussen, ett tillräckligt antal sittplatser för en inledande presentation och ifall det blir regnväder, snygga eko dass och möjlighet till handtvätt, färdigt planerad guiderutt, något att bjuda på och också gärna något att sälja. Det är klart att det här ökar arbetsbördan då när det i övrigt finns tillräckligt, men så småningom börjar sakerna löpa på rutin. Och det är definitivt värt besväret! Fastän det är alltid är spännande när gästerna anländer och tröttar ut så glöms allt det fort. Det är en glädje att få berätta om trädgården åt människor som är intresserade att få höra och nyfikna på att få se. Jordförbättring är fascinerande också för andra och nästan beroendeframkallande. Det är härligt att få träffa människor som delar kärleken till allt som växer.

Vi har fortsatt att utveckla visitträdgården 2023 och har planer för innevarande år. Vi vill att artrikedomen skall vara stor; på hemsidan har vi en odlingsförteckning, ; som innefattar såväl arter som sorter på över 500 till antal. Vi är alltid mycket £ intresserade nya och presentera bortglömda traditionella växter som är värda att ha kvar i odlingen. Vi försöker skapa små helheter, tematiska öar, växtgrupper med en berättelse. En del av detta arbete består av att sköta om kantningen av gränserna och ogräsrensning men också de magnifika idéer som uppstår när man ser vad som ”bör” växa på ett ställe och hur odlingsbänkens kant ”bör” kurva sig! Någon växt träffar sin plats och trivs ypperligt, bredvid någon annan – och berättelsen fortsätter. Vi har namngett nästan alla sådana:ställen med egna namn, vilket är en viktig del av Tallbackas berättelse.