Tallbacka Trädgård/Dialog

Fma DIALOG fi 2002/ parallellnamn 2018: Tallbacka trädgård
Nytt bolag 2024 Tallbacka No Dig Oy Ab

Firman Dialog fi har FO-nummer 2008148-5 som har erhållits den 2.7.2002. Firman ingick i skatteförvaltningen den 21.12.2005 och i Handelsregistret noterades Dialog fi 28.03.2007 och i förskottsregistret den 1.12.2019. Parallellnamnet Tallbacka Trädgård erhölls 1.1.2018 i och med status som primärproducent.

Ett nytt aktiebolag Tallbacka No Dig bildades den 11.02.2024 med FO-numret 3426661-6. Bolaget kommer så småningom att ersätta den tidigare firman då bolaget utvidgar sin verksamhet med Tallbacka Mix salladen och visitverksamheten.