Tallbacka Trädgård/Dialog

Om Dialog

Firman DIALOG fi  FO-nummer 2008148-5 inledde sin verksamhet år 2002 som ett konsultbolag inom intressebevakning och arbetshandledning. Dessutom har firman varit en producent inom den audiovisuella branschen  med engagemang i musikbranschen och uppträdanden i olika musikgruppssammanhang.

Namnet Dialog fi har en bakgrund i dialogfilosofin och tanken på att all mänsklig verksamhet till sin natur och karaktär är formad som dialogen. Till det betydande som karaktäriserar dialogen hör osäkerheten. Ingen deltagare i dialogen kan äga och kontrollera processen. Nej tvärtom det bygger på att osäkerheten övervinns av tilliten och    bekräftar relationerna mellan dem som deltar i dialogen. Om det sedan är frågan om vänner eller främlingar är detta grundförutsättningen. Vad som binder samman dialogen är den omedelbarhet och närvaro som till exempel finns då man framför ett musikstycke. Det uppstår en intensiv helhet som är något mer än summan av delarna. Ofta är det detta som engagerar musikerna att spela. Detsamma gäller all form av dialog inte enbart mellan människor utan också i relation till naturen och i relation till det vi kan kalla för andlig kultur, vilket innebär uttryck som ges i olika kulturella delområden.

Musikband:

Iniö hembygdsboksförening
Jocke och Nalle
Suitcase

The Fifth Jazz Edition
Hasse o Nalle

CD skiva ”Musiken ljuder”1998 Iniö visor och dragspelsmusik
CD skivor ”Jocke och Nalle”2001 och ”Mera”2004
allroundband
CD skiva ”Lilla Snigel” 2010 Barnvisor med teckenstöd
jazzband med också annat på repertoaren
vis och pop duo